Novinka na železnicích v ČR!

9. čvn 2023

Společnost SŽ (Správa Železnic) začíná na České tratě stavět systém ETCS (European Train Control System). Systém ETCS zabezpečuje tratě po celé Evropě a tak není problém dostat se vlakem z Česka do Rakouska.

Jak ETCS funguje?

Radiobloková centrála (RBC) a Eurobalízy ve druhé aplikační úrovni tvoří traťovou část ETCS. RBC sleduje jednotlivé vlaky a komunikuje s nimi. Zná pozici, směr jízdy a rychlost vlaků a vyhrazuje pro jejich další jízdu volný, bezpečný prostor. Sleduje, zda strojvedoucí vlaku dodržuje rychlost jízdy a reaguje správně na situaci na trati. Umí zastavit vlak před návěstí Stůj nebo při indispozici strojvedoucího. Aby systém dobře fungoval, musí se postupně vybavit infrastruktura i vozidla všech dopravců, kteří budou chtít na takové trati jet.

Existuje i jednodušší provedení traťové části ETCS (první aplikační úroveň), které nevyžaduje rádiový systém GSM-R pro komunikaci s vlaky a hodí se zejména na méně zatížené tratě.

Proč ETCS?

Proč nestačí staré systémy?

1) Nejsou schopny dosáhnout dalšího zvýšení bezpečnosti jako ETCS

2) Jsou většinou technicky i morálně zastaralé

3) Nezajišťují jednotnost železnice v Evropě (tzv. interoperabilitu)

Proč zrovna ETCS?

1) Tento systém a postup v jeho budování byly zakotveny v právních předpisech EU, které jsou závazné pro všechny členské státy EU, tedy i ČR.

2) Na základě uvedených předpisů jsou definovány cíle a také závazné termíny vybudování ETCS na vybraných tratích, které musí členské státy respektovat a plánovat podle nich svoje projekty a další modernizační aktivity na železnici.

3) V první etapě se jedná především o vybavení tratí, které jsou součástí transevropské sítě TEN-T a tvoří úseky evropských nákladních koridorů.

4) Základním dokumentem, který se zabývá konkrétními požadavky a termíny implementace ETCS na železniční síti ČR, je Národní implementační plán ERTMS.

5) Systém ETCS je v pravidelném provozu na řadě tratí a vozidlech v EU, na dalších se postupně buduje.

6) Přestože se ČR k nasazování ETCS na svých tratích a nahrazení národního systému vlakového zabezpečovače definitivně zavázala vstupem do EU, ve skutečnosti bylo techniky a odbornými kapacitami v železničním sektoru požadováno nasazení tohoto moderního zabezpečovacího systému již na přelomu tisíciletí, tedy ještě před vstupem do EU.

Jak postupujeme při výstavbě systému ETCS, oproti jiným státům?

Systém ETCS se na naší infrastruktuře buduje velmi rychle. Je však třeba, aby se začali intenzivně připravovat i dopravci. Národní implementační plán počítá s tím, že od 1. 1. 2025 nebudou na naše koridorové tratě vpuštěny vlaky nevybavené ETCS. V některých zemích je tento termín daleko pozdější – například v sousedním Německu. Na druhé straně v řadě zemí, třeba Lucembursku, Švýcarsku, Itálii nebo Rakousku, již dnes existují tratě, kam nesmí vjet vozidlo nevybavené ETCS. V tomto parametru Evropu nejenže doháníme, ale některé země i výrazně předháníme.

Plán SŽ na pokrytí ETCS do roku 2024:

Zdroj: Správa Železnic

Něco Vám chybí? Zde najdete více odpovědí.

Zdroje: Správa Železnic

Tagy

Jiří Javůrek

Blázen do vlaků, aut, elektriky a moderní technologie. Kontakt: javor.cekuj@seznam.cz , instagram: @javor_vlaky

Bomba! Úspěsně jste se přihlásil do odběru novinek.
Výborně! Dokončete postup pro plný přístup.
Vítejte zpět! Byl/a jste úspěšně přihlášen/a!
Úspěch! Nyní máte přístup k veškerému obsahu.
GamerHost Banner